3k.
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 proj. multi-1/3 PS 317
k.w_gosp.nie-3/3 KM 302
      inf. z geom-3/3 KM 302
1 8:00- 8:45 cyfr.tech.mu-1/3 PS 317
t_geodezja i-3/3 BJ 311
t_dok tech-2/3 JK 202a
t_geodezja i-3/3 BJ 300
r_angielski-2/3,1/3 #m25 101a
r_angielski-2/3,1/3 #m25 101a
  inf. z geom-3/3 KM 302
2 8:50- 9:35 religia PL 304 tech. foto-1/3 ZT 220
pod.dz.gospo-2/3 TA 201
jęz.o.zaw.-3/3 sb 101a
religia PL 117 u_hist.i.sp. JO 215 teoria o.fot-1/3 ZT 18A
jęz.o.zaw.-3/3 sb 101a
3 9:45-10:30 t_dok tech-1/3 PS 317
marketing m.-2/3 JK 202a
j.angielski-3/3 #m2 101a
j.niemiecki-1/2 KG 300
j.niemiecki-2/2 GA 14
matematyka AB 202 j.niemiecki-1/2 KG 300
j.niemiecki-2/2 GA 14
tech. foto-1/3 ZT 220
t_konstr imf-2/3 JK 202a
prawo.w.geo.-3/3 PG 200
4 10:35-11:20 wf-1/2 #m17 WF.
wf-2/2 #m18 WF'
j.angielski-2/3,1/3 #m3 101a
j.angielski-2/3,1/3 #m3 101a
k.w_gosp.nie-3/3 KM 220
r_matematyka AB 202 jęz.o.zaw.-1/3 sb 101a
z_prac.proj.-2/3 JP 202a
dok.katast.-3/3 PG 312
tech. foto-1/3 ZT 220
t_mat odziez-2/3 JK 202a
ćw oblicz-3/3 BJ 317
5 11:35-12:20 j.polski AS 214 j.polski AS 214 zaj.z_wych. sb 117 jęz.o.zaw.-1/3 sb 101a
z_prac.proj.-2/3 JP 202a
r_geografia-3/3 PK 220
prz.mat.cyfr-1/3 TS 302
zaj.prak.-2/3 SF 202a
ćw oblicz-3/3 BJ 311
6 12:25-13:10 j.polski AS 214 cyfr.obr.obr-1/3 PS 317
t_dok tech-2/3 JK 202a
j.angielski-3/3 #m2 101a
wf-1/2 #m17 WF`
wf-2/2 #m18 WF'
prz.mat.cyfr-1/3 TS 302
t_tech odzie-2/3 JK 202a
ćw teren-3/3 BJ 311
t_dok tech-1/3 PS 317
zaj.prak.-2/3 SF 202a
t_geodezja i-3/3 BJ 311
7 13:15-14:00 j.angielski-2/3,1/3 #m3 101a
j.angielski-2/3,1/3 #m3 101a
pod.dz.geode-3/3 KM 18A
matematyka AB 202 wf-1/2 #m17 WF'
wf-2/2 #m18 WF`
prz.mat.cyfr-1/3 TS 302
marketing m.-2/3 JK 202a
ćw teren-3/3 BJ 311
proj. multi-1/3 PS 317
zaj.prak.-2/3 SF 202a
8 14:10-14:55 jęz.o.zaw.-2/3 sb 101a cyfr.tech.mu-1/3 PS 318   z_komp opr f-2/3 JK 303
ćw teren-3/3 BJ 311
proj. multi-1/3 PS 317
zaj.prak.-2/3 SF 202a
9 15:00-15:45       z_komp opr f-2/3 JK 303
ćw teren-3/3 BJ 311
proj. multi-1/3 PS 317
zaj.prak.-2/3 SF 202a
Obowiązuje od: 23 maja 2022r.
Drukuj plan
wygenerowano 20.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum